Služby:

Základní složky služeb naší firmy jsou níže  uvedené činnosti:

1. Stavební činnost

2. Projektová činnost

3. Inženýrská činnost

4. Obchodní činnost