Projektová činnost

* kompletní zpracování projektové dokumentace:

                                                                      - rekonstrukce

                                                                      - přístavby,nástavby a půdní vastavby

                                                                      - rodinné domy

                                                                      - drobné provozovny

                                                                      - rekreační zařízení

                                                                      - drobné stavby

* zajištění stavebního povolení